AAAContactRSS

corona direct

Ook wilsbeschikking voor laatste rustplaats

Iedereen moet in de laatste wilsbeschikking ook kunnen opnemen waar hij of zij begraven wil worden. Dat staat in een voorstel van decreet van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Niet iedereen weet dat het mogelijk is om zelf de gemeente te kiezen waar hij of zij begraven wil worden. Als het om mensen gaat die niet in deze gemeente wonen, moet de burgemeester wel eerst toestemming geven. Die is daar niet toe verplicht, bovendien mogen aan die toestemming voorwaarden worden verbonden, zoals een hogere taks.

Burgemeesters krijgen vaak dergelijke vragen. Mensen hebben een soms grotere binding met de gemeente waar ze zijn opgegroeid, een aantal jaren hebben gewoond, een tweede verblijf hebben, … dan met de gemeente waar hun officiële woonplaats gevestigd is. Dat is vaak het geval bij oudere mensen, die zijn ingeschreven in een woon- en zorgcentrum. Het hangt dan af van de goodwill van de burgemeester of de nabestaanden hun dierbare mogen begraven op de plaats waar die dat gewenst zou hebben. Dat schept, bovenop het verdriet, onzekerheid en soms teleurstellingen. Soms is het ook moeilijk te achterhalen of de overledene daadwerkelijk daar begraven wilde worden, of dat dit enkel door de nabestaanden gevraagd wordt. Als de laatste rustplaats wordt aangegeven in de laatste wilsbeschikking, dan kan dit “heel wat onzekerheid en pijnlijke situaties voorkomen”, weet Schryvers. De laatste wilsbeschikking moet dan wel worden ingediend bij de burgerlijke stand.

Varu denkt dat het zinvol zou zijn om eerst overleg te plegen met de uitvaartsector. Het opnemen van de plaats in de wilsbeschikking zal voor meer problemen zorgen dat voor oplossingen, zeker omdat de uitvaartondernemers geen inzage hebben in de wilsbeschikking wanneer de gemeentediensten gesloten zijn.

Terug naar nieuws

varu banner3