AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nacht van de geschiedenis

De achtste Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds heeft dit jaar het thema ‘Op leven en dood’. De lokale afdelingen organiseren op 23 maart overal in Vlaanderen activiteiten rond uitvaartzorg, dodenrituelen, archeologische opgravingen, palliatieve zorg, ... Voor deze nacht zijn de Oudenaardse afdelingen van het Davidsfonds nu dringend op zoek naar 4.171 bidprentjes. Geen gewone bidprentjes, maar de bidprentjes van alle overledenen die sinds 1884 op het oude kerkhof aan de Dijkstraat begraven zijn. Ook rouwbrieven, foto’s van rouwstoeten en krantenknipsels van bekende inwoners uit de stad zijn welkom. Alles zal worden gebruikt voor een tentoonstelling en een wandeling rond het kerkhof. Zoek naar activiteiten in uw buurt op www.davidsfonds.be/nacht

Terug naar nieuws

varu banner3