AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Varu wil crematoria liberaliseren

De Varu heeft gisteren op het kabinet van minister Bourgeois (Bestuurszaken) gepleit voor liberalisering van de Vlaamse crematoria. “Nu heeft elke provincie slechts één of twee met belastinggeld gefinancierde crematoria", legt ondervoorzitter Bruno Quirijnen uit. “Dit heeft tot gevolg dat heel wat familieleden en vrienden een hele afstand moeten overbruggen voor de crematie van hun geliefde. Dit brengt niet alleen extra vervoersmoeilijkheden met zich mee. Veel nabestaanden vinden het ook niet leuk dat ze de plechtigheid van hun dierbare niet in hun eigen leefomgeving kunnen houden.” Bovendien signaleert de Varu dat de prijzen in de bestaande crematoria de jongste jaren flink zijn gestegen"Op dit ogenblik bedraagt de prijs er 500 euro, alleen al voor de verbranding zelf. Dat is 45% meer dan vijf jaar geleden. Hoe dat komt? Dat heeft veel te maken met de monopoliepositie van de huidige crematoria. Die brengt voor de consument nooit een gunstige prijs met zich mee." Volgens het Vlaams decreet lijkbezorging kan alleen een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband een crematorium oprichten. Maar Varu wil dat het voor begrafenisondernemers mogelijk wordt om zelf, met eigen middelen dus, crematoria op te richten. "Ons voorstel is dat bijvoorbeeld een groep van acht begrafenisondernemers zou kunnen samenwerken om één technisch crematorium te bouwen", zegt Bruno Quirijnen. "Dit zou in een industrieterrein worden ingeplant, zodat het de volksgezondheid geen schade toebrengt. In het crematorium zou uitsluitend de verbranding gebeuren. De plechtigheid kan plaatsvinden in de aula van de begrafenisondernemer. Binnen dit en tien jaar zouden vijftig van dit soort crematoria de huidige crematoria moeten vervangen." De delegatie van het kabinet beloofde de Varu om nader onderzoek te zullen doen.

Terug naar nieuws

varu banner3