AAAContactRSS

corona direct

Uniformiteit op begraafplaats

De gemeente Kortenaken streeft voor de nieuwe begraafplaats van Hoeleden naar uniformiteit. Alle grafzerken moeten dezelfde afmetingen en vorm hebben. Bovendien worden de zerken geplaatst in strakke plantvakken. Per plantvak zijn vier graven voorzien. De beplanting zal bestaan uit gras en tussen de graven worden steentjes gestrooid. De Varu signaleert dat steeds meer gemeenten overgaan over tot strakke richtlijnen voor meer uniformiteit op begraafplaatsen. Dat is wellicht goedkoper voor het onderhoud, maar de Varu is niet gelukkig met deze evolutie. Het Gentse Campo Santo en het Antwerpse Schoonselhof zijn juist dankzij hun variëteit en creativiteit zulke prachtige begraafplaatsen geworden. Eenvormige begraafplaatsen dragen niets bij aan onze funeraire cultuur of het toekomstig funerair erfgoed. De Varu pleit daarom juist voor meer vrijheid en creativiteit op de Vlaamse begraafplaatsen. De Varu wijst in dit verband ook op artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria: "Als de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband op de begraafplaats een perceel met gelijkvormige graftekens aanwijst, moeten ze steeds in een perceel met niet-gelijkvormige graftekens voorzien".

Terug naar nieuws

varu banner3