AAAContactRSS

corona direct

De uitvaart

Bij een overlijden thuis of elders is het altijd een arts die officieel het overlijden moet vaststellen. De nabestaanden moeten dus erop toezien dat er een arts is verwittigd. Als dat niet gebeurd is, kunnen ze dat beter alsnog zelf doen. De arts moet immers een officieel overlijdensattest invullen. De familie neemt ook liefst direct contact op met de uitvaartverzorger die alles verder zal coördineren. Ziekenhuizen, rusthuizen, politiediensten en andere openbare instanties laten vaak uitschijnen dat er al een samenwerking of overeenkomst bestaat met een uitvaartondernemer, maar daar hoeft u zich niets van aan te trekken. Kies altijd zelf de uitvaartverzorger, laat u zich niemand aanpraten. Teken ook niets voor u contact met uw eigen uitvaartondernemer heeft gehad.

Het uitvaartcentrum

Repatriëring

Rouwbrieven

Welke plechtigheid?

Ceremoniemeester

varu banner3