AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Mysterie shopper vraagt prijzen uitvaart op

Onderzoekers van het OIVO brachten een bezoek aan 36 begrafenisondernemers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De organisatie schakelde hiervoor een ‘mysterie shopper’ in. Die maakte de uitvaartondernemer wijs dat een familielid zou komen te overlijden en vroeg vervolgens een gedetailleerd bestek. Zes op de tien begrafenisondernemers maakten een bestek over. Vier op de tien vroegen eerst een overlijdensakte in te zien. Op basis hiervan werd een globale kostprijs voor een uitvaart berekend: 2.711euro. OIVO stelt bovendien dat de begrafenisondernemers geen of weinig informatie geven.
De Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (Varu), die meer dan 200 begrafenisondernemers vertegenwoordigt, reageert dat de tarieven verplicht openbaar en beschikbaar zijn in de winkel.  De Varu moedigt de consument juist aan om zich beter vooraf te informeren, daarom is dit najaar een campagne gestart. Gestreefd wordt naar nog meer transparantie een zeer gedetailleerd bestek. Wel wordt gewaarschuwd voor het vergelijken van appelen met peren. Niet alleen moet worden gekeken naar de kostprijs, maar ook naar de kwaliteit van de geleverde diensten en de geboden infrastructuur.

Terug naar nieuws

varu banner3