AAAContactRSS

corona direct

Europa wil buitenlandse erfenis versimpelen

Nu steeds meer mensen bezittingen hebben in verschillende Europese landen kan het afhandelen van een nalatenschap bijzonder verwarrend en kostbaar zijn. Welk erfrecht geldt als een Vlaming overlijdt in zijn tweede huis in Frankrijk? Het Belgische, het Franse? Om aan het juridische getouwtrek een einde aan te maken, wil de Europese Commissie de burgers op voorhand laten kiezen. De erflaters kunnen laten vastleggen volgens welke regels hun erfenis wordt verdeeld. Als er niets is geregeld, dan geldt automatisch het erfrecht van het land waar de overledene staat ingeschreven als inwoner. Het gaat jaarlijks over zo’n 450.000 erfenissen voor een geschatte waarde van 123 miljard euro.

Terug naar nieuws

varu banner3