AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuw: abonnement op rouwbloemen

Flowers Forever is een nieuw initiatief om rouwbloemen te verversen op de laatste rustplaats. Het systeem is zeer eenvoudig: de nabestaanden (familieleden, vrienden, collega's) kunnen een bedrag naar keuze storten op een speciale rekening. Een partnerbedrijf van Flowers Forever plaatst in overleg met de familie tweewekelijks of maandelijks een bloemetje op een vooraf gekozen plaats.
Op de dag van de begrafenis brengen familieleden, vrienden en bekenden vaak rouwbloemen mee om hun medeleven te betuigen en de achterblijvers te ondersteunen. Tien dagen later belanden de bloemen in de afvalcontainer, totaal verwelkt. Zonde van het geld, de goede bedoelingen, het afval. Zonde ook van het bloemloze graf na de begrafenis. Het rouwbloemenabonnement bij Flowers Forever biedt een praktische oplossing. Op het overlijdensbericht wordt via een herkenbaar Flowers Forever-icoontje duidelijk gemaakt dat iedereen vrijblijvend een bedrag kan storten op een rouwbloemenrekening. Hoe hoog dat bedrag is, bepaalt iedereen voor zichzelf. Na een tiental dagen wordt duidelijk hoeveel geld er op die rekening staat. Vervolgens beslist de familie met welke frequentie de bloemenzaak – steeds een partner van Flowers Forever – een bloemetje kan plaatsen op het graf, bij de gedenksteen, urne of thuis. Een welkom aanbod in hectische tijden, zo klinkt het bij de initiatiefnemers. De meest gehoorde uitdrukking is: ‘We hebben het te druk, geen tijd, te veel werk’. Dat geldt helaas ook als het om onze dierbare overledenen gaat: we hebben te veel aan ons hoofd om regelmatig een bezoek te brengen aan het graf of de gedenksteen. Anderen zijn dan weer slecht te been of wonen te ver om dat te doen. Voor hen is een rouwbloemenabonnement een praktische oplossing. Het ontstaan van Flowers Forever is nauw verbonden met het persoonlijke verhaal van zaakvoerster Ellen De Meyere. Na het overlijden van haar moeder zocht Ellen op Google naar een repetitief rouwbloemenaanbod, maar vond niets. Op de overlijdensbrief deed ze een oproep om geld te storten op een speciale bloemenrekening. Met dat geld plaatst een bevriende bloemist tweewekelijks een bloemetje op het graf. ‘Te weten dat mijn mama om de twee weken een nieuw bloemetje krijgt, geeft me een tevreden, zelfs voldaan gevoel’, zegt Ellen. Langzaam kreeg het idee vorm om deze mogelijkheid aan te bieden aan iedereen. Flowers Forever was geboren.
Meer informatie op www.FlowersForever.be

Terug naar nieuws

varu banner3