AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Minister tegen privécrematorium

Ook Vlaams minister Liesbeth Homans (Binnenlands Bestuur) heeft het gemeenteraadsbesluit over de oprichting van een privécrematorium in Ardooie vernietigd. De argumentatie is dezelfde als die van de provinciegourverneur in mei van dit jaar: het mag wettelijk niet. Enkel een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband mag een crematorium oprichten en beheren. Privépartijen, zoals in dit geval de bvba Crematorium Ter Vlucht, hebben hier niets te zoeken. Aanpassingen aan het decreet in deze zin worden evenmin verwacht. De gemeente kan nu enkel nog beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Raad van State. Dit binnen een termijn van 60 dagen.

Terug naar nieuws

varu banner3