AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Illegaal graf in eigen tuin

Ophef in Nederlands Limburg over een illegaal graf. Een man uit Brunssum begroef zijn overleden echtgenote in eigen tuin. Dat was namelijk haar laatste wens. De gemeente wil nu dat het graf geruimd wordt, maar de echtgenoot stapt naar de rechter om alsnog zijn gelijk te halen. Anders dan bij ons is het in Nederland soms wel toegestaan om een graf op eigen grond in te richten. Dat kan alleen met toestemming van de gemeenteraad. Daar zijn ook heel wat regels aan verbonden, zoals een grafrust van minstens tien jaar kunnen garanderen. De man voldeed met het graf volgens eigen zeggen aan alle wettelijke eisen, maar hij kreeg geen fiat van de gemeente om hygiënische redenen. Hij besloot zijn vrouw dan maar zelf te begraven. De man verwacht dat het graf binnen korte tijd alsnog gelegaliseerd zal worden. Zelf wil hij er ook begraven worden als het zover is.
In België moet een begrafenis altijd gebeuren op de gemeentelijke begraafplaatsen. Uitzonderingen kunnen enkel om godsdienstige of filosofische redenen. “Maar in de praktijk is dat een uitzondering die enkel wordt toegestaan voor kloosterorden”, weet Bruno Quirijnen van de Uitvaartunie Vlaanderen. “En dat is maar goed ook. Anders open je de doos van Pandora.” Uitvaartondernemer André Creemers kan begrip opbrengen voor de wens, “maar een privégraf is niet zomaar toegankelijk voor alle nabestaanden. Dat kan tot problemen leiden in nieuw samengestelde gezinnen. Ik geloof ook in het kerkhof als ontmoetingsplaats voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.”

Terug naar nieuws

varu banner3