AAAContactRSS

corona direct

Renovatie Campo Santo start in 2017

Het beroemdste kerkhof van Gent, Campo Santo, wordt vanaf mei volgend jaar opgeknapt. De stad heeft 800.000 euro budget om 58 graven van de 150 onderzochte graven te restaureren.

De grafheuvel is al in gebruik sinds 1848. Heel wat prominente historische figuren liggen er begraven en dat trekt toeristen aan. Nog altijd worden er bekende Vlamingen begraven, Jan Hoet, Luc De Vos, Wilfried Martens... De oudste graven zijn echter aan herstelling toe, grafstenen zijn onleesbaar, dekstenen storten in, standbeelden brokkelen af, hekken begeven het... De restauratie is geen eenvoudige opdracht. Campo Santo is een beschermd monument, dus elke aanpassing moet eerst langs de Vlaamse overheid passeren voor goedkeuring. De begraafplaats mag uiteindelijk ook niet te netjes worden, want dat doet afbreuk aan de charme van het Père Lachaise van Gent. Wat gebeurt er dan wel? Het ontmossen van graven, het terug aanbrengen van letters, het opnieuw graveren van teksten, herstellen van scheuren in dekplaten of complete vernieuwing, herstellen van de hekwerken in de oude stijl... Per graf is precies in kaart gebracht wat er moet gebeuren. Het wordt detailwerk, waardoor meteen de hoge kosten verklaard zijn. Wat moet er gebeuren met de rest van de graven? Families die een graf in concessie hebben, zijn sowieso verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Ook biedt de stad hergebruik aan van oude grafkelders. Een concessie van vijftig jaar is gratis, maar in ruil worden wel herstellingswerken verwacht. De werken aan de grafheuvel moeten in 2018 voltooid zijn. Vanaf dan zal de stad nog meer inzetten op het lokken van toeristen, onder meer met een kaart waarop de graven van de prominenten zijn aangeduid.

Terug naar nieuws

varu banner3