AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

16 miljoen aan erfenissen voor de staat

De Belgische staat kreeg vorig jaar voor ruim 16 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen. De voorbije tien jaar heeft de Belgische staat via niet-geclaimde erfenissen al meer dan 80 miljoen opgehaald. Meestal gaat dat over goederen, huizen en inboedel, die dan verkocht worden. Van dat geld moeten wel nog de successierechten van worden afgetrokken, die aan de gewesten uitbetaald moeten worden, goed voor bijna 36 miljoen euro. Vooraleer de staat beslag kan leggen op een erfenis, moet er zekerheid bestaan over het feit dat er geen erfgenamen zijn of moet de erfenis zijn geweigerd. De overheid gaat actief op zoek naar erfgenamen met onder meer een publicatie in het Staatsblad.

Terug naar nieuws

varu banner3