AAAContactRSS

corona direct

Laatste 'laatste kans' regularisatie erfenis

De Vlaamse regering werkt aan een tijdelijke fiscale regularisatie van ontdoken erfbelastingen. Dat zei Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein afgelopen dinsdag (5 juli) in het Vlaams parlement. Vlaanderen voert een eigen fiscale regularisatie in, die beperkt is in de tijd en nadrukkelijk als laatste ‘laatste kans’ wordt voorgesteld. De regularisatie zal in Vlaanderen vooral betrekking hebben op erfbelastingen, vermits de meeste andere belastingen die courant worden ontdoken federale materie zijn. Een aangever zal er slechts eenmaal gebruik van kunnen maken en tegen de aanslag is geen bezwaarprocedure mogelijk. Net als bij een federale regularisatie zal wie meewerkt gevrijwaard blijven van vervolging. De opbrengst van de regularisatie wordt gebruikt om de erfbelastingen billijker te maken. “Zoals u weet lopen de huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. Het is mijn stellige wens nog tijdens deze legislatuur hervormingen te lanceren die kunnen leiden tot een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit”, aldus de minister.

Terug naar nieuws

varu banner3