AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Versoepeling asverstrooiing op komst?

Recent werd een voorstel ingediend om het decreet op de Lijkbezorging aan te passen wat betreft de begraafplaatsen, met voorstel om aan gemeenten de mogelijkheid te bieden om autonoom te beslissen om ook andere plaatsten ter beschikking te stellen voor begraving of uitstrooiing van as.

De reden hiervoor is, dat in de praktijk het fenomeen zich al voordoet. Boswachters en natuuropzichters vinden in de bossen al uitgestrooide as van overledenen. Bovendien groeit de vraag om asurnen op andere plaatsen te begraven dan nu wettelijk mogelijk is. De indieners van het voorstel denken daarbij vooral aan biologisch afbreekbare urnen, die dus sowieso worden opgenomen in de natuur. Het kan zeker niet de bedoeling zijn om as uit te strooien of om biologisch afbreekbare urnen te begraven op bijvoorbeeld openbare speelpleinen, in de buurt van scholen, dicht bij veelgebruikte wandelpaden, zo stellen de indieners. Het komt de gemeenten toe om in autonomie de daartoe geschikte zones af te bakenen. De indieners denken ook aan hergebruik van ontwijde parochiekerken, waar bijvoorbeeld asurnen in een columbarium kunnen worden geplaatst. Ook hier beslissen de gemeentebesturen volledig autonoom. De indieners vragen hiervoor wel een versoepeling van het decreet. Artikel 2, derde lid, van het Begraafplaatsendecreet bepaalt dat iedere begraafplaats en ieder intergemeentelijk crematorium over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium moeten beschikken. Een versoepeling is wenselijk in die zin dat niet elke individuele gemeentelijke begraafplaats alle mogelijke vormen van lijkbezorging mogelijk moet maken. Wel moet iedere gemeente op de totaliteit van de begraafplaatsen op zijn grondgebied in voldoende ruimte voorzien voor alle decretaal mogelijke vormen van lijkbezorging. Wegens de verplichting dat elke begraafplaats alle vormen van lijkbezorging moet aanbieden, zijn de afgelopen jaren heel wat begraafplaatsen gesloten, hoewel sommige vormen van lijkbezorging er nog mogelijk waren. De indieners willen tot slot het gebruik van een al gesloten begraafplaats terug mogelijk maken voor die vormen van lijkbezorging waar nog wel ruimte voor is.

Terug naar nieuws

varu banner3