AAAContactRSS

corona direct

Meer dan duizend graven weg in Kortenberg

Op de begraafplaats van Kortenberg worden alle graven zonder concessie ontruimd die dateren van voor 1 januari 2000. Dat zijn meer dan duizend graven. De ontruiming wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaats en aan het Administratief Centrum. Familie en nabestaanden krijgen gedurende dat jaar de tijd om foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen. Na het verstrijken van die termijn worden alle materialen die zich op de graven bevinden eigendom van de gemeente. Op vraag van de familie kan een omvorming tot een concessie worden toegestaan. Die aanvragen moeten vóór 1 november 2016 gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. De administratieve kost voor een ontgraving bedraagt 750 euro voor een niet-gecremeerd lichaam en 250 euro voor een urne. De ontgraving moet gebeuren door een gespecialiseerde firma (op kosten van de aanvrager), indien nodig moet een nieuwe kist voorzien worden (op kosten van de aanvrager). De kosten voor de concessie bedragen 750 euro voor één persoon en 1.125 euro voor twee personen. De vrijgekomen ruimte zal niet onmiddellijk opnieuw gebruikt worden om te begraven maar zal omgevormd worden tot een groen, verzorgd en rustgevend element binnen deze begraafplaats. Deze ontruiming pas in het programma van de gemeente om meer werk te maken van landschappelijk ingepaste, verzorgde en moderne begraafplaatsen. Met het nieuwe kerkhof in Meerbeek heeft het gemeentebestuur al de toon gezet.

Voor meer inlichtingen over deze ontruiming kunt u contact opnemen met de dienst Burgerzaken op het nummer 02 755 22 30 of via burgerzaken@kortenberg.be.

Terug naar nieuws

varu banner3