AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Crematorium Uitzicht: geen milieuhinder

Het Hof van Beroep in Gent heeft uitspraak gedaan in de al zes jaar lang aanslepende zaak over het crematorium Uitzicht. Het Kortrijks crematorium veroorzaakt geen milieuhinder en tast ook het leefmilieu niet aan: niet op het vlak van geurhinder, niet op het vlak van de luchtkwaliteit, volksgezondheid, mobiliteit of ruimtelijke ordening. De uitbating hoeft dus niet worden stilgelegd. Dat is een behoorlijke streep door de rekening van het actiecomité Samen Sterk, dat nu een vergoeding moet betalen van meer dan 10.000 euro. Psilon is uiteraard verheugd over de uitspraak, vooral nu de intercommunale uitbreiding van de capaciteit heeft gevraagd voor Kortrijk.

Terug naar nieuws

varu banner3