AAAContactRSS

corona direct

Ontruiming op kerkhof Tollembeek

De gemeente Galmaarden gaat 144 graven ruimen op de begraafplaats Tollembeek. Het betreft de graven op het park II met nummers D1 tot en met D144. De grafrust is geruime tijd overschreden en de nood aan nieuwe begraafplaatsen groeit. De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd tot uiterlijk 22 februari 2017. In afwijking op artikel 31 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen mogen particulieren ook op zaterdag deze werkzaamheden uitvoeren. Deze afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden verwijderd. Meer informatie over deze beslissing is te bekomen bij de dienst burgerlijke stand, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis.  Bijkomende inlichtingen kunnen eveneens worden bekomen op het telefoonnummer 054 59 61 76 of per e-mail naar cindy.goossens@galmaarden.be.

Terug naar nieuws

varu banner3