AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Pilootproject voor natuurbegraafplaatsen in Rekem

Vlaams minister Joke Schauvliege laat nu onderzoeken of ook in natuur- en bosgebieden natuurbegraafplaatsen mogelijk zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) brengt de mogelijke locaties en randvoorwaarden in kaart. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Rekem start hiervoor een pilootproject.   

Natuurbegraafplaatsen zijn plaatsen in de natuur waar je een overledene of zijn as kan begraven. Alles  draait daarbij rond natuur- en milieubewustzijn. Enkel milieuvriendelijke,  biologisch afbreekbare materialen komen aan bod. De zones kunnen zich zowel situeren in bossen als op open natuurterreinen. Het begraven gaat perfect samen met het natuurgebeuren. De natuur blijft volledig haar gang gaan.

Nederland, Engeland en Duitsland beschikken al over natuurbegraafplaatsen. Om het concept  nu ook “op maat van Vlaanderen” af te toetsen, zocht en vond het Agentschap voor Natuur en Bos een geschikte testlocatie in een bosdomein in Rekem (Lanaken) aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. De recent uitgevoerde beheerwerken  laten er een goede uitbouw van zo’n natuurbegraafplaats toe. Ook de nabijheid van de historische begraafplaats van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) is een belangrijke troef.

Aangezien de zone van de testcase Rekem in een natuur- en bosgebied ligt, zal hier de piste met crematie as in biologisch afbreekbare urnen zonder herkenningstekens worden onderzocht.
Het gemeentebestuur van Lanaken en het OPZC waren meteen enthousiast en bereid om mee te werken aan de testcase. Ze zullen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoeken of de locatie geschikt is om op termijn als natuurbegraafplaats in te richten. De bedoeling is om alle parameters in kaart te brengen en een coherente visie uit te werken. De case geldt dan ook als proeftuin voor mogelijke andere locaties in Vlaanderen.

Minister Joke Schauvliege: “We willen de mensen in al hun levensfasen dichter bij de natuur brengen. Dat doen we door geboortebossen aan te planten en door recreatie en natuurbeleving volop te promoten. Met natuurbegraafplaatsen krijgt nu ook een overledene een plaats in de natuur en kunnen zijn nabestaanden hem daar gedenken.”

Terug naar nieuws

varu banner3