AAAContactRSS

corona direct

Laat gemeenten bepalen waar as kan worden uitgestrooid

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil gemeenten de mogelijkheid geven om naast de strooiweide op de begraafplaats nog andere publieke plaatsen aan te duiden waar assen na een crematie mogen uitgestrooid worden. Nu is dat decretaal niet toegelaten. Nochtans doen mensen het vaak toch, nadat ze – en dat mag wel – de assen mee naar huis hebben genomen. “Het is hoog tijd om praktijk en regelgeving met elkaar in het reine te brengen,” vindt Schryvers.
 
In Vlaanderen mogen assen na een crematie slechts worden uitgestrooid op een strooiweide op een begraafplaats of op privéterrein als de eigenaar daar toestemming voor geeft. “Er bestaat echter een maatschappelijke vraag om assen ook te mogen uitstrooien op andere publieke plaatsen dan de begraafplaats,” weet Katrien Schryvers, Vlaams volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitter in Zoersel, “in de praktijk worden assen al vaak uitgestrooid in een park, in een rivier of in de duinen. Mensen kiezen dan voor een plaats die voor hen een symbolische betekenis heeft. ”
 
Normaal moet op het einde van de bewaring die as worden teruggebracht naar de gemeente voor uitstrooiing of begraving op de begraafplaats. “Dat gebeurt zelden en wordt niet gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd,” aldus Schryvers, die alle lokale besturen vorig jaar nog ondervroeg omtrent het beleid rond begraafplaatsen.
 
Schryvers heeft nu een voorstel uitgewerkt om de mogelijkheden tot het uitstrooien van assen te verruimen. In haar voorstel kunnen gemeenten door middel van een beslissing van de gemeenteraad officieel publieke plaatsen op hun grondgebied aanduiden waar assen mogen worden uitgestrooid. “Op veel plaatsen bestaat er bijvoorbeeld al een geboortebos. Waarom dan ook geen mogelijkheden scheppen voor een herdenkingsbos?  Of een zone in de duinen aanduiden waar as kan worden uitgestrooid?” vindt Schryvers. “Een verplichting voor de gemeenten is het geenszins,” benadrukt Schryvers, “Mijn voorstel wil een decretaal kader creëren voor wat nu al in de praktijk gebeurt. Het past in de evolutie naar een meer persoonlijke invulling van afscheidsrituelen en asbestemming. Tegelijk gebeurt dit met eerbied voor de nabestaanden en met  respect voor het privéleven,” vindt Schryvers.
 
Schryvers zal haar voorstel nu voorleggen aan de andere partijen, en hoopt hiervoor voldoende steun te vinden in het parlement. ‘Met sterven wordt iedereen geconfronteerd. Het is gepast dat we vanuit het beleid mogelijkheden creëren voor mensen om een afscheid een persoonlijke invulling te geven. Dit helpt zeker ook in het verwerken van verlies.’, zo besluit ze.

Terug naar nieuws

varu banner3