AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Ontruiming kerkhof Mollem

Het gemeentebestuur van Asse wil in 2017 op het kerkhof van Mollem een reeks oude graven verwijderen. Dit wegens een dreigend plaatsgebrek. Ruimte om de begraafplaats uit te breiden, is er niet. De graven die verwijderd zullen worden, zijn de graven zonder concessies (in volle grond) van meer dan 10 jaar oud of graven waarvan de concessie verlopen is. Om de nabestaanden op de hoogte te brengen, zullen er berichten aan de betrokken graven worden geplaatst. Aan de ingang van het kerkhof komt ook een lijst te hangen. Een jaar lang kan er nog informatie worden opgevraagd bij de dienst burgerzaken. Ook concessies kunnen nog verlengd worden.

Terug naar nieuws

varu banner3