AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Zwalm wil naar centrale begraafplaats

De gemeente Zwalm heeft de plannen en het openbaar onderzoek aangekondigd voor haar begraafplaatsen. Vele kampen inmiddels met ruimtegebrek: de kerkhoven van Hundelgem, Sint-Blasius-Boekel, Rozebeke, Roborst en tegen het eind van het jaar ook in Munkzwalm. Daarom zouden in de toekomst alleen nog begravingen worden voorzien op de kerkhoven in de Sint-Annastraat in Rozebeke en de Schoolstraat in Nederzwalm. Deze laatste wordt bovendien fors uitgebreid en krijgt de functie van centrale begraafplaats. De oppositie is het niet eens met deze aanpak. Van plaatsgebrek is geen sprake. Zwalm zou met de huidige beschikbare plaatsen nog 75 jaar verder kunnen, zo klinkt het. Toch zou de nieuwe regeling vanaf 2016 ingaan. De andere kerkhoven krijgen dan een uitdoofscenario. Het openbaar onderzoek van het GRUP begraafplaatsen loopt vanaf vrijdag 20 november tot en met dinsdag 19 januari. U kan de stukken inzien bij de gemeente (dienst stedenbouw). Gedurende het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Terug naar nieuws

varu banner3