AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Heraanleg begraafplaats Berlaar-Centrum gestart

Het kerkhof in het centrum van Berlaar krijgt een grondige opknapbeurt. De werken aan het toekomstige kerkhofpark zijn gisteren gestart. Achter de graftuin van de zusters wordt een tuin van herinnering ingericht. De grafzerken die niet langer in concessie zijn en niet werden aangekocht, worden verwijderd. Een nieuwe gedenkplaat zal de functie van deze zerken overnemen. Grafornamenten, een bloemenweide en arduinen stapstenen zullen deze tuin verder sieren.
Naast de tuin van herinnering komt een vitaminentuin. Fruitbomen, kruiden en een bloemenweide zorgen er voor een natuurlijke, rustige omgeving. In de laatste zone aan de linkerkant en in de eerste zone aan de rechterkant van het kerkhof blijft er ruimte voor waardevolle historische graven en een herdenkingsmonument.  Achteraan in de begraafplaats komt een kindvriendelijke tuin: een verpozingsplek met gegraveerde kinderpoëzie, een vlindertuin en een insectenhotel. De graftuin van de zusters blijft behouden, maar wordt omringd met een haag. Ook bij de wandel- en graspaden op het kerkhof wordt er zoveel mogelijk geopteerd voor groene, natuurlijke paden.
In deze eerste fase van de werken worden alle zerken op niet-gekochte gronden verwijderd. Vervolgens wordt grond toegevoegd en worden de perken genivelleerd. Tot slot volgt al een eerste aanplanting. De eerste fase van de heraanleg is ten laatste tegen 26 oktober klaar. Tegen Allerheiligen zal de begraafplaats er weer netjes bij liggen.
berlaar

Terug naar nieuws

varu banner3