AAAContactRSS

corona direct

Steun voor uitbreiding rouwverlof

Sp.a wil het rouwverlof voor werknemers uitbreiden naar 5 tot 10 dagen. Nu is dat 2 of 3 dagen en op te nemen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Veel te kort na het overlijden van partner of kinderen, vindt de sp.a. Voor veel mensen komt de schok pas na de begrafenis. De achterblijvers kunnen niet anders dan zich ziekmelden of extra verlofdagen opnemen. De partij wil dat het uitgebreide rouwverlof flexibel kan worden gebruikt, binnen een jaar na een overlijden. Het idee is al in een wetsvoorstel gegoten, maar het is niet nieuw. Meerdere partijen waren in het verleden al voorstander van een dergelijk systeem. Ook CD&V heeft zich opnieuw achter het voorstel geschaard. De vraag is nu hoe dit uitgebreider rouwverlof kan worden gefinancierd. De werkgevers voelen zich alvast niet geroepen om deze extra verlofdagen te betalen, tenzij er kan worden gesneden in andere verlofdagen. Wordt dit najaar vervolgd.

Terug naar nieuws

varu banner3