AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Na enkele weken

* Denk na over het sturen van bedankbriefjes of -kaartjes. Gebruikelijk is om dat na ongeveer zes weken te doen. De uitvaartondernemer kan u helpen met allerlei ideeën en voorbeelden.
* Zoek uit of u in aanmerking komt voor een aanvullende sociale uitkering, huursubsidie, directe belastingverlaging, verhoging van de kinderbijslag, etc. Het OCMW in uw gemeente kan u vast door het administratieve oerwoud helpen.
* Een erfenis mag altijd geweigerd worden. Wie twijfels heeft, kan de erfenis onder voorbehoud aanvaarden, dat heeft officieel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Het is aangeraden om hierover eerst de notaris te raadplegen, want u loopt een klein risico alsnog voor eventuele schulden van de overledene te moeten opdraaien. Zowel een weigering als een aanvaarding onder voorrecht moeten officieel worden geregistreerd bij de rechtbank van eerste aanleg – de burgerlijke rechtbank - van de woonplaats van de overledene.
* Wie de erfenis zonder meer aanvaardt, moet binnen vijf maanden aangifte van de nalatenschap doen. De aangifte wordt geregistreerd bij het Ontvangkantoor der Domeinen in de woonplaats van de overledene.
* Informeer binnen twaalf maanden na het overlijden bij de Rijksdienst voor Pensioenen (www.rvponp.fgov.be), de Pensioendienst voor de Overheidssector (www.pdos.fgov.be) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz-inasti.fgov.be) naar een overlevingspensioen.

varu banner3