AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Snel regelen

Na de eerste dagen van de uitvaartplechtigheid en het afscheid komt de vaak zo gevreesde stilte. Die kan voor een klein deel worden opgevangen met het afhandelen van alle administratieve zaken. De meeste uitvaartverzorgers staan de families bij met het verstrekken van informatie en handige checklists. De ene formaliteit moet immers direct na een overlijden worden geregeld, de andere kan wel even wachten.

 * De bank moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden. De achterblijvende partner kan wel van alle rekeningen samen 5.000 euro afhalen. Opgepast: de banken controleren niet of dit plafond is bereikt. Wie meer afhaalt, is vervolgens verplicht de erfenis te aanvaarden.
* Ga na of er een testament is. Elke notaris kan dit opzoeken in het Centraal Register van Testamenten. De notaris of het vredegerecht bezorgt de erfgenamen een verklaring van erfrecht, een akte van bekendheid of een brief. Hiermee kunnen de bankrekeningen kluizen weer worden gedeblokkeerd.
* Zoek uit bij wie de overledene verzekerd was, denk aan levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, ... en verwittig de verzekeringsmaatschappijen.
* De werkgever moet natuurlijk worden ingelicht, maar stuur het bedrijf ook een uittreksel van de akte van overlijden. Die is nodig om loon of premies uit te betalen.
* Kreeg de overledene een uitkering, dan moeten ook die instanties worden verwittigd. Denk aan de sociale verzekeringskas, de vakbonden, maar ook de ziekenkas. De mutualiteit heeft ook een uittreksel van de akte van overlijden nodig en de SIS-kaart. Soms wordt een kleine begrafenisvergoeding gestort.
* Voor zelfstandigen kan het best worden overlegd met de boekhouder. De BTW moet worden ingelicht, de schuldeisers, de klanten, ...
* Inventariseer welke kredietkaarten, abonnementen, lidmaatschappen veranderd of stopgezet moeten worden. Van telefoon tot elektriciteit, van thuiszorg tot de Directie Inschrijving Voertuigen.

Na enkele weken

 

varu banner3