AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Ontruimingen Dendermonde en Vlassenbroek

Op de begraafplaats van Dendermonde worden zo'n 626 graven ontruimd, op Vlassenbroek 19 graven.De ontgravingen zullen plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 30 juni 2015. Tijdens de werken zullen beide begraafplaatsen enkele dagen niet toegankelijk zijn voor het publiek. In de gemeenteraad van 11 februari 2015 werden de lastvoorwaarden, gunningswijze, raming en bestek goedgekeurd voor de openbare aanbesteding voor het ontknekelen van de begraafplaatsen Vlassenbroek en Dendermonde.

Terug naar nieuws

varu banner3