AAAContactRSS

corona direct

Graven in Essen weg na 1 februari

De gemeente Essen start na 1 februari met het ontruimen van graven op de begraafplaatsen van Wildert en Centrum. Dit betreft graven in volle grond die meer dan 20 jaar oud zijn. In Centrum gaat het over 813 graven en op Wildert over 505 graven. Nabestaanden die alsnog een concessie van 20 jaar willen, hebben tot en met 31 januari de tijd om die schriftelijk aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. De kostprijs van zo'n concessie bedraagt 115 euro per vierkante meter. De stoffelijke resten worden opgegraven en overgebracht naar een perk met concessies op dezelfde begraafplaats. De kosten van deze opgraving en de herbegraving zijn wel voor de nabestaanden. Hiervoor neemt u best contact op met uw lokale begrafenisondernemer. Voor de graven die ontruimd worden, zal een gedenkteken worden geplaatst. Beide begraafplaatsen krijgen nog een overdekte afscheidsruimte.

Terug naar nieuws

varu banner3