AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Welke plechtigheid?

plechtigheid boekBinnen de vijf dagen moet mét de verklaring van het overlijden van de arts aangifte worden gedaan bij de Burgerlijke Stand. De gemeente geeft een schriftelijk toestemming voor cremeren of begraven af en een akte van overlijden. Van die akte van overlijden heeft u meerdere uittreksels nodig voor het afhandelen van de administratieve zaken. De uitvaartondernemer verzamelt voor de aangifte de nodige documenten en bekijkt of ze volledig zijn. Hij of zij doet op vraag van de families ook meestal de aangifte bij de gemeente waar het overlijden is vastgesteld. Dat hoeft dus niet de woonplaats te zijn.
Na hoeveel dagen een begrafenis of crematie kan plaatsvinden, hangt van verschillende factoren af. Van de gemeente die de werklieden een graf moet laten delven, van de voorkeur van de familie voor een uitvaart in de week of in het weekend, van de capaciteit van het crematorium of van de beschikbaarheid van een pastoor voor de uitvaartplechtigheid. De uitvaartverzorger neemt contact op met de verschillende instanties om in overleg met de familie een datum en tijdstip vast te leggen. Dat doet hij of zij ook voor de plechtigheid, of die nu groots of bescheiden is. Welke uitvaart ook wordt gekozen, de plechtigheid vervult een belangrijke functie. De uitvaart is tegelijkertijd afscheid en viering, de kans om samen te rouwen en de laatste eer te bewijzen.

 

Uitvaartrituelen

Plechtigheden kunnen worden gehouden op verschillende plaatsen: in de kerk, in de aula van het crematorium of de begraafplaats, in de aula van het uitvaartcentrum. Sommige gemeenten stellen nog andere ruimtes ter beschikking voor vrijzinnige plechtigheden. Alsmaar vaker wordt afscheid genomen in besloten kring. Later volgt dan een ‘receptie’ waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om de familie te condoleren. Bij een burgerlijke plechtigheid kunnen gedichten worden voorgedragen, bloemen worden neergelegd, kaarsen worden ontstoken, live-muziek worden gespeeld ... de mogelijkheden zijn eindeloos. Er worden wel eisen gesteld aan rouwkransen en andere bloemstukken. Ze mogen niet te zwaar zijn en er mag bijvoorbeeld geen water uitlopen bij het optillen. De begrafenisondernemer kan hier advies geven, net als bij de keuze van de muziek.

Ceremoniemeester

varu banner3