AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Veranderingen in successierechten

De tarieven voor successierechten waren al een Vlaamse bevoegdheid, maar vanaf januari int het Vlaams Gewest nu ook de successierechten. Dat heeft toch een aantal niet zo gunstige gevolgen, zo blijkt uit een artikel uit de krant De Tijd. We zetten ze op een rijtje:
1. Forfait voor schulden en begrafeniskosten
Bij kleine nalatenschappen mogen de schulden geraamd worden zonder dat de effectieve schuld moet worden aangetoond. Het forfait hiervoor bedraagt 1.500 euro voor zaken als ziekenhuisrekeningen en huishoudelijke schulden (geen hypotheken) en 6.000 euro voor de begrafeniskosten. Deze forfaits worden jaarlijks geïndexeerd. Zo'n forfait is niet verplicht: het aangeven van de werkelijke schulden en begrafeniskosten mag ook nog altijd.

2. Geen voorafgaande schatting onroerend goed
De voorafgaande schatting en controleschatting van het onroerend goed worden afgeschaft. De onafhankelijke en onpartijdige expert die de schatting uitvoerde, wordt ook uitgeschakeld. De administratie schat voortaan zelf. Die schatting is bovendien bindend en wordt gebruikt voor de berekening van de belasting.

3. Geen ruling meer
Slimme erfenisconstructies laten testen door een voorafgaande ruling (beslissing) te vragen aan de fiscus zal niet meer kunnen. De rulingdienst is enkel nog bevoegd op federaal niveau. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om vooraf rechtszekerheid te bekomen. U loopt dus de kans dat uw constructie wordt aangevochten door de fiscus.

4. Stiefouderadoptie is geschrapt
Bijeen stiefouderadoptie adopteert men het kind van zijn partner. Deze categorie is geschrapt. Na adoptie kan dat kind niet langer van zijn stiefouder erven tegen de laagste tarieven (zoals die gelden voor natuurlijke kinderen). De kinderen van het geadopteerde stiefkind zullen dus ook belast worden aan het hoge tarief voor vreemden. Bij een echtscheiding tussen ouder en stiefouder zal het geadopteerde stiefkind ook erven tegen het tarief voor vreemden. Wellicht wordt deze uitzondering nog aangepast.

Terug naar nieuws

varu banner3