AAAContactRSS

corona direct

Open brief over 'Oe ist'

Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg heeft een open brief gestuurd in het kader van de campagne ‘Oe ist’ in West-Vlaanderen. Nu de feestdagen naderen, wordt een pleidooi gehouden voor een cultuur die rouw erkent als een gezonde reactie op verlies. Voor een samenleving die een tolerante houding aanneemt tegenover verlies en pijn, een milde en open cultuur die respectvol rekening houdt met de persoonlijke beleving.
Ga uit van het unieke rouwtraject van elke rouwende. Hoe familie, vrienden, omgeving en maatschappij reageren kan wel degelijk een verschil maken. Wij putten kracht uit een bezoek, een kaartje, een telefoon ... Moedig zelfzorg aan en geef steun bij het dagelijks functioneren. Bied concrete hulp aan en neem zelf initiatief. Vermijd clichés en dooddoeners zoals ‘je moet haar loslaten’ of ‘hij had zijn leeftijd’. In een boog om ons heen lopen en de overledene doodzwijgen kan kwetsend werken.
De campagne "Oe ist" in West-Vlaanderen probeert dit te doorbreken. Wij staan achter dergelijke initiatieven. Met deze actie worden burgers gestimuleerd om thema's bespreekbaar te maken. Tips en aandachtspunten worden meegegeven om boodschappen helder te formuleren. Aan de luisteraar vraagt men om niet alleen aandacht te schenken aan de inhoud maar ook te letten op niet verbale signalen zoals onder andere de gelaatsuitdrukking. Bij het luisteren hoeft men niet altijd te antwoorden. Er zijn betekent al heel veel. De zorg voor elkaars welzijn/gezondheid is een zaak van iedereen. Vertel het verder en kijk op de site:
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/suïcide/Paginas/default.aspx

Terug naar nieuws

varu banner3