AAAContactRSS

corona direct

Nieuws

Zorg voor kopie van uitvaartcontract

Binnenkort kan u ook een uitvaartcontract laten opnemen in uw laatste wilsbeschikking bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Tenminste als het CD&V-voorstel van decreet hierover finaal wordt goedgekeurd.
Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds

Meer...

Begrafenisvergoeding geschrapt

De verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet voor loontrekkenden in de privésector een begrafenisvergoeding van 148,74 euro. Deze vergoeding is echter geschrapt vanaf 2013, een besparingsmaatregel van de regering. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2013 wordt dus geen begrafenisvergoeding meer betaald. De mutualiteiten betalen nog wel vergoedingen uit voor overlijdens in 2012.

Meer...

Geen steekpenningen

De Vlaamse beroepsvereniging Varu veroordeelt het ‘sponsoren’ van instellingen in ruil voor het doorgeven van een overlijden. Begrafenisondernemers die steekpenningen en of commissies betalen, zelfs op een uitdrukkelijke vraag van de instelling, gaan in tegen de beroepsdeontologie. Uitvaartondernemers die aan deze praktijken meewerken, worden uit de Varu gezet. Leden die door instellingen op de een of andere manier onder druk worden gezet of die weet hebben van een concurrent die wel

Meer...

Hifi-kist

Een Zweedse ondernemer heeft een doodskist ontworpen met ingebouwde speakers. De muziek die wordt gespeeld kan online worden aangepast, zodat de overledene altijd de recentste muziek in zijn kist heeft. Ook voor de nabestaanden zou het een troost zijn om de playlist zelf aan te kunnen passen. Fredrik Hjelmquist heeft een audiozaak en hij heeft al meer stunts op zijn naam, maar hij wil ook zelf in deze kist gaan liggen. Hij kiest voor operamuziek tijdens zijn ‘eeuwige rust’. Er is nog

Meer...

Meer vrijheid bij erfenis op komst

Wellicht nog dit jaar worden de erfenisregels versoepeld. Vooral de positie van stiefkinderen gaat erop vooruit. Als er overeenstemming is binnen het gezin, dan kunnen stiefkinderen evenveel erven als eigen kinderen. Het mag zo worden geregeld, maar het moet niet. Een tweede aanpassing is voorzien bij huwelijkscontracten. Ook hier is wat meer vrijheid voorzien, zodat koppels zelf een regeling kunnen uitwerken over hoe en wat ze hun partner willen laten erven. Vorig jaar is de eerste versoepeling

Meer...

varu banner3