AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

Heuvelland gaat naar 1 begraafplaats

De gemeente Heuvelland gaat van elf kerkhoven naar één centrale begraafplaats: in Kemmel. Alle andere begraafplaatsen zullen uitdoven. De belangrijkste redenen: het verbod op onkruidbestrijding met pesticiden en de herbestemming van de kerken. Het duurt zeker nog vijftien jaar voor deze vol zijn, maar daarna wordt iedereen begraven in Kemmel. De begraafplaats aan de Nieuwstraat in Kemmel wordt hiervoor fors uitgebreid. Aan de 125 bestaande grafkelders worden 332 grafkelders toegevoegd

Meer...

Privécrematorium in Ardooie

Uitvaartunie Vlaanderen is met stomheid geslagen door de bouw van een privécrematorium in Ardooie. Jarenlang heeft de beroepsvereniging van Vlaamse uitvaartondernemers bij de beleidsmakers gepleit om privé de bouw van technische crematoria mogelijk te maken. Daar is altijd een ‘njet’ op gekomen. Wettelijk mag een crematorium alleen worden opgericht en beheerd door de overheid. Nu wordt dan toch een crematorium gebouwd met een private partner. De oneerlijke concurrentie

Meer...

Week van de Begraafplaatsen: een selectie

De 14de Week van de Begraafplaatsen start op 28 mei en duurt tot en met 5 juni.  Inmiddels doen meer dan 20 landen mee aan dit Europese initiatief. Ook in ons land is heel wat georganiseerd. Een funeraire selectie uit het aanbod:

28 mei – Brussel
Vandaag weten maar heel weinig mensen dat vlakbij de drukke Nieuwstraat in Brussel een begraafplaats ligt. Eentje die maar heel zelden open is. Op zaterdag 28 mei om 10 uur brengt een gids je naar de crypte op het Martelarenplein

Meer...

Vergunningen voor crematorium Oostende toegekend

De provincie heeft de milieuvergunning toegekend voor de bouw van een crematorium in Oostende. Ook de stedenbouwkundige vergunning is in orde. Het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken op de oude terreinen van Steenbakkerij De Keignaert langs de Grintweg. Het nieuwe crematorium wordt uitgerust met twee ovens, ruimtes voor plechtigheden, een verstrooiingsweide, columbarium en urnenveld. De capaciteit is gesteld op 2.000 crematies per jaar. Een rookgaszuiveringsinstallatie is voorzien om de uitstoot

Meer...

Crematorium Uitzicht: geen milieuhinder

Het Hof van Beroep in Gent heeft uitspraak gedaan in de al zes jaar lang aanslepende zaak over het crematorium Uitzicht. Het Kortrijks crematorium veroorzaakt geen milieuhinder en tast ook het leefmilieu niet aan: niet op het vlak van geurhinder, niet op het vlak van de luchtkwaliteit, volksgezondheid, mobiliteit of ruimtelijke ordening. De uitbating hoeft dus niet worden stilgelegd. Dat is een behoorlijke streep door de rekening van het actiecomité Samen Sterk, dat nu een vergoeding moet

Meer...

varu banner3