AAAContactRSS

corona direct

Nieuws

Pastoor weigert 'Oud en Versleten' op uitvaart

De pastoor en de volledige parochieraad van het Antwerpse Putte hebben hun veto uitgesproken over het gebruik van het liedje ‘Oud en Versleten’ van Yevgueni in een plechtigheid. De familie had dit liedje speciaal aangevraagd voor de uitvaart van de 88-jarige Anna De Wachter die al zeven jaar aan de ziekte van Alzheimer leed. De familie vond de volgende tekstregels in het liedje dan ook perfect passen bij het lijden van deze vrouw: ‘Als ik oud ben en versleten, m’n

Meer...

Bouw crematorium Zemst gestart

Het nieuwe crematorium van Havicrem zal de naam Daelhof krijgen. Aan de Erasmuslaan in Zemst (Eppegem), waar de bouw inmiddels is gestart, stond vroeger een hoeve met deze naam. Intercommunale Havicrem bouwt het nieuwe crematorium Daelhof op een terrein van 5,5 hectare. Het gebouw zal 3 zalen krijgen voor plechtigheden, een cafetaria en ruimtes voor koffietafels. Het technische gedeelte krijgt 3 ovens met de mogelijkheid om uit te breiden naar 4 ovens. Nieuw is dat de nabestaanden de plechtigheden

Meer...

Rouwende moeder zoekt steun bij media

Een rouwende moeder uit Oost-Vlaanderen heeft steun gezocht bij de Vlaamse media. De vrouw uit Oosterzele stuurde een brief naar de kranten met daarin een gedicht voor haar overleden zoon. Ze herdenkt op deze aangrijpende manier haar 20-jarige zoon Jeroen die op 25 juni 2012 verongelukte in het verkeer. Ze hoopt dat het gedicht de dag van zijn afscheid wat kleur kan geven. Het moet een warme ode aan Jeroen zijn, maar ook aan alle moeders en vaders van een overleden kind. Samen zijn ze immers lotgenoten

Meer...

Ambtenaren willen begrafenisvergoeding behouden

De Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren is "verontwaardigd" over de plannen van minister van Pensioenen Alexander De Croo om de begrafenisvergoeding voor onder anderen alle militairen en rijkswachters te schrappen. Inmiddels blijkt dat de maatregel, die per 1 juli zou ingaan, voor heel wat meer ambtenaren geldt. Het probleem is dat de minister een vergoeding afschaft die al jarenlang wordt gefinancierd door de ambtenaren zelf. Zij betalen een bijdrage van 0,5 procent van het bruto

Meer...

Sneller attest van erfopvolging

Een nieuwe webservice maakt de administratie voor het afgeven van een attest van erfopvolging eenvoudiger. Dat betekent ook dat zo’n attest sneller kan worden verstrekt, zodat bijvoorbeeld bankrekeningen sneller kunnen worden gedeblokkeerd. De webservice maakt het mogelijk voor de ontvangers van de registratie van de FOD Financiën om het centrale register van testamenten van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) rechtstreeks te raadplegen. Voor de afgifte van een

Meer...

varu banner3