AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

Laatste 'laatste kans' regularisatie erfenis

De Vlaamse regering werkt aan een tijdelijke fiscale regularisatie van ontdoken erfbelastingen. Dat zei Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein afgelopen dinsdag (5 juli) in het Vlaams parlement. Vlaanderen voert een eigen fiscale regularisatie in, die beperkt is in de tijd en nadrukkelijk als laatste ‘laatste kans’ wordt voorgesteld. De regularisatie zal in Vlaanderen vooral betrekking hebben op erfbelastingen, vermits de meeste andere belastingen die courant worden ontdoken

Meer...

Herentals contacteert familie oud-strijders

Na de laatste hevige onweersbui van 23 juni is een groot deel van de zandgrond op de begraafplaats van Bosbergen (Herentals weggespoeld. Hierdoor zijn een groot aantal graven van oud-strijders ernstig beschadigd. Het stadsbestuur is ondertussen volop bezig met het registreren van de getroffen graven, om zo de familieleden van de oud-strijders te kunnen aanschrijven. De familieleden ontvangen zeer binnenkort een persoonlijke brief met onder meer de vraag of ze wensen dat de stad mee naar een oplossing

Meer...

Versoepeling asverstrooiing op komst?

Recent werd een voorstel ingediend om het decreet op de Lijkbezorging aan te passen wat betreft de begraafplaatsen, met voorstel om aan gemeenten de mogelijkheid te bieden om autonoom te beslissen om ook andere plaatsten ter beschikking te stellen voor begraving of uitstrooiing van as.

De reden hiervoor is, dat in de praktijk het fenomeen zich al voordoet. Boswachters en natuuropzichters vinden in de bossen al uitgestrooide as van overledenen. Bovendien groeit de vraag om asurnen op andere

Meer...

Bezwaar tegen crematorium Oostende

De milieuvergunning voor het nieuwe crematorium in Oostende is al binnen, maar nu is er dan toch bezwaar ingediend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Het comité Stadsrandbos is niet akkoord met het innemen van bijna 12 ha bos voor dit project. Vooral de parking voor bijna 200 wagens ligt verkeerd. Bestuurders moeten bijna 500 m door het bos rijden, terwijl de strooiweide en de vijver bijna naast de Grintweg liggen. Opmerkelijk: een gemeenteraadslid van de sp.a voert het woord voor

Meer...

Meer dan duizend graven weg in Kortenberg

Op de begraafplaats van Kortenberg worden alle graven zonder concessie ontruimd die dateren van voor 1 januari 2000. Dat zijn meer dan duizend graven. De ontruiming wordt gedurende één jaar bekendgemaakt aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaats en aan het Administratief Centrum. Familie en nabestaanden krijgen gedurende dat jaar de tijd om foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen. Na het verstrijken van die termijn worden alle materialen

Meer...

varu banner3