AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

Berendrecht krijgt urnenbos

De begraafplaats in Berendrecht krijgt er een urnenbos bij. In dit perk zullen alleen biologisch afbreekbare urnen worden begraven. Bezoekers mogen het bos niet betreden. Om de natuurlijke uitstraling zoveel mogelijk te behouden, mogen er eveneens geen grafornamenten, grafzerken of bloemen bij een graf worden gelegd. Het districtsbestuur Berendrecht, Zandvliet en Lillo werkt het dossier uit. Tegen eind 2014 zou het klaar moeten zijn.

Meer...

Ontruiming begraafplaats Malderen

De gemeente Londerzeel wil beginnen met de herinrichting van de begraafplaats Malderen. Hiervoor is de ontruiming nodig van de vervallen graven: graven in volle grond na 20 jaar en betaalde concessies na 40 jaar. Aan al deze graven hangt een bordje met de beslissing tot ontruiming. Nabestaanden kunnen een verlenging van de concessie aanvragen bij de dienst burgerzaken. Overplaatsing van een overledenen van een zandgraf naar een concessie is ook mogelijk. Dit alles tegen betaling. Na 19 augustus

Meer...

Minimumeisen voor armenbegrafenis

CD&V-parlementslid Katrien Schryvers wil dat gemeenten worden verplicht om een waardige begrafenis te voorzien voor behoeftige mensen. Vorig jaar gebeurde dat in totaal voor 849 mensen, de uitvaart werd meestal georganiseerd door het OCMW (76%). Waar Katrien Schryvers over valt, is het grote verschil in prijzen en dienstverlening bij de gemeenten: het maximumbedrag varieert van 180 tot 3.466 euro. De ene gemeente verzorgt zelfs bloemen en kaartjes, de andere gemeente doet niets. CD&V wil

Meer...

Eenzame uitvaart voor 106-jarige

Vanmorgen (23 augustus) vindt ‘eenzame uitvaart nr. 43’ plaats op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof. 'De eenzame uitvaart' is een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Vandaag komen ze samen voor Henrica Mertens, die

Meer...

Begraafplaats De Warande beperkt geopend

Begraafplaats De Warande in het West-Vlaamse Gistel is van maandag 9 tot en met zaterdag 21 september alleen in de avonduren geopend. Dit in verband met het ruimen van een aantal graven. Vanwege deze werken is de begraafplaats overdag gesloten. Van 18 tot 20 is een bezoek wel mogelijk. De ontruiming is nodig om meer ruimte te creëren op het kerkhof. Het betreft alleen graven waarvan de wettelijk voorgeschreven grafrust verstreken is en graven waarvan de concessie ten einde is. De nabestaanden

Meer...

varu banner3