AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

Minister tegen privécrematorium

Ook Vlaams minister Liesbeth Homans (Binnenlands Bestuur) heeft het gemeenteraadsbesluit over de oprichting van een privécrematorium in Ardooie vernietigd. De argumentatie is dezelfde als die van de provinciegourverneur in mei van dit jaar: het mag wettelijk niet. Enkel een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband mag een crematorium oprichten en beheren. Privépartijen, zoals in dit geval de bvba Crematorium Ter Vlucht, hebben hier niets te zoeken. Aanpassingen aan het

Meer...

Lezing: kinderen ondersteunen bij verlies

Samana West-Vlaanderen en CM Thuiszorgcentrum organiseren op 7 november een lezing met als titel: 'Kinderen en jongeren ondersteunen bij emotionele pijn.' Lut Celie, verlies- en psychothetapeute en coördinator van vzw De Bleekweide, spreekt over dit delicate onderwerp tussen 19.30 uur en 21 uur.
Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wat men liefheeft. Nochtans worden verdriet, verlies en rouw vaak genegeerd en ontkend. Zeker bij kinderen. Kinderen horen immers onbezorgd te zijn

Meer...

Crematorium Lommel heet Stuifduin

Het nieuwe crematorium in Lommel zal de naam Stuifduin krijgen, dat heeft de intercommunale Pontes bekendgemaakt. De naam verwijst naar de heideomgeving en de zandgronden in de streek rond Lommel. Er werd ook bewust gekozen voor lokale materialen zoals baksteen, hout en glas om het crematorium vorm te geven. Dit past volledig in de filosofie van Pontes rond duurzaamheid. Voor de bouw van het crematorium in Lommel zijn in augustus en september de nodige vergunningen afgeleverd. Het architecten

Meer...

Informatieavonden begraafplaats Diepenbeek

De gemeente Diepenbeek gaat de begraafplaats opwaarderen. De huidige begraafplaats is nogal versnipperd: graven met en zonder concessies liggen door elkaar in het oude gedeelte. Ook is er een probleem met de onkruidbestrijding. Om meer uitleg te geven over de plannen worden binnenkort informatieavonden georganiseerd. Om te beginnen, start de gemeente met een gigantische administratieve operatie. Hierbij zijn 3.000 graven betrokken, graven zonder concessie en waarvan de wettelijke termijn voor

Meer...

Crowdfunding voor uitvaart: 8.000 euro

Het is een Vlaamse primeur wellicht: de eerste uitvaart waarvoor met succes een crowdfunding wordt georganiseerd. Een koppel uit het Vlaams-Brabantse Perk nam het op voor een 19-jarige jongen die eenzaam in een tentje stierf in het Gentse. Het lot van Jordy Brouillard haalde alle kranten. De maatschappij heeft gefaald, vond het koppel, laten we nu toch op z'n minst voor een waardige begrafenis zorgen. Afgelopen vrijdagavond startten ze met een crowdfundactie via social media. Die liep maar matig

Meer...

varu banner3