AAAContactRSS

corona direct

Nieuws

Laatste groet aan koningin Fabiola

Het stoffelijk overschot van Hare Majesteit Koningin Fabiola wordt op maandagochtend 8 december 2014 van het Kasteel Stuyvenberg naar de Kapel van het Kasteel van Laken overgebracht. Op dinsdag 9 december 2014 in de namiddag wordt het stoffelijk overschot naar het Paleis te Brussel gebracht. Het publiek zal de mogelijkheid hebben om hulde te brengen aan Hare Majesteit Koningin Fabiola op woensdag 10 december 2014 tussen 13u en 17u en op donderdag 11 december 2014 van 9u tot 17u.
De publieke

Meer...

Info-avond over parkbegraafplaats

Wie mee wil praten over de plannen voor de nieuwe begraafplaats van Staden kan op 11 december terecht op de info-avond in het SWOK vanaf 20 uur. Door de verhuis van het containerpark in 2016 is er meer plaats om een echt begraafpark aan te leggen. Meer groen en een afscheidsruimte voor zo’n 20 tot 50 mensen staan al op de agenda. Er komen geen graven bij, maar begin 2015 zullen 400 graven worden geruimd. De heraanleg heeft wel een fiks prijskaartje: tot 500.000 euro. Het volledig nieuwe

Meer...

Sanering in Tienen

De saneringswerken op het kerkhof aan de Pollepelstraat in Tienen zullen tot ongeveer de tweede week van december duren. Alle graven waarvan de concessie niet verlengd werd, worden geruimd. Het blok 35 zal afgeschermd worden voor bezoekers. De vrijgekomen ruimte zal verfraaid en vergroend worden. Dat is nog maar het begin, want de gemeente wil de begraafplaats omvormen tot parkbegraafplaats. Begin 2015 wordt hiervoor een ontwerper aangesteld. De werken starten in het voorjaar van 2015. Alles zal

Meer...

Open brief over 'Oe ist'

Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg heeft een open brief gestuurd in het kader van de campagne ‘Oe ist’ in West-Vlaanderen. Nu de feestdagen naderen, wordt een pleidooi gehouden voor een cultuur die rouw erkent als een gezonde reactie op verlies. Voor een samenleving die een tolerante houding aanneemt tegenover verlies en pijn, een milde en open cultuur die respectvol rekening houdt met de persoonlijke beleving.
Ga uit van het unieke rouwtraject van elke rouwende. Hoe familie, vrienden

Meer...

13e Dag van de Nabestaanden

Op zaterdag 29 november ben je als nabestaande, hulpverlener en politie van harte welkom op de 13e Dag van de Nabestaanden na Zelfdoding. Het programma is goed gevuld. Gastspreker dr. Martine Delfos heeft het over ‘omgaan met verlies en rouw als partners’. Ze levert praktische hulp en inzichten voor nabestaanden oog in oog met verlies. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen belicht de huidige stand van zaken van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Meer...

varu banner3