AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

Erf-Caravan zoekt uw verhaal

De stad Veurne zoekt persoonlijke erfenisverhalen voor het inrichten van een tentoonstelling in het Spaans Paviljoen op Erfgoeddag (26 april). Om jong en oud hierbij te betrekken, trekt de dienst cultuur rond met een speciale Erf-Caravan. De caravan zal op diverse plekken komen te staan. Een belangrijke vraag aan de schooljeugd zal zijn: Welke belangrijke erfenis zou je willen meegeven in de toekomst? Een belangrijker vraag voor de bewoners is: Wat is voor jou persoonlijk de
belangrijkste

Meer...

Dubbel zoveel euthanasie

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Vlaanderen is tussen 2007 en 2013 meer dan verdubbeld, van 2% naar 4,6% van alle overlijdens. Dat blijkt uit een recente studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de UGent en de VUB.

Waarom die verdubbeling? Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds zijn er steeds meer mensen die euthanasie aanvragen. Maar anderzijds zijn artsen ook steeds vaker bereid om op die verzoeken in te gaan. Meer bepaald nam het aantal mensen dat een

Meer...

Ontruimingen Dendermonde en Vlassenbroek

Op de begraafplaats van Dendermonde worden zo'n 626 graven ontruimd, op Vlassenbroek 19 graven.De ontgravingen zullen plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 30 juni 2015. Tijdens de werken zullen beide begraafplaatsen enkele dagen niet toegankelijk zijn voor het publiek. In de gemeenteraad van 11 februari 2015 werden de lastvoorwaarden, gunningswijze, raming en bestek goedgekeurd voor de openbare aanbesteding voor het ontknekelen van de begraafplaatsen Vlassenbroek en Dendermonde.

Meer...

Fietsers moeten rust bewaren

‘U nadert een begraafplaats. Gelieve de rust te bewaren’. Dat staat op de nieuwe verkeersborden die de stad Mechelen heeft verkeersborden geplaatst bij de fietsostrade. De gebruikers van het nieuwe fietspad tussen Antwerpen en Mechelen maken te veel lawaai, zo vinden bezoekers van de stedelijke begraafplaats. En dat gaat zeker op voor de bezoekers van de foetusweide, die net naast de fietsostrade ligt. Na enkele meldingen bij de politie besloot de stad alvast twee borden te plaatsen

Meer...

Psilon overweegt tweede crematorium

De juridische strijd over het eerste crematorium in Kortrijk is nog niet achter de rug. Toch plant de intercommunale Psilon al een tweede crematorium 'ergens' tussen Roeselare en Ieper. Dit vanwege het succes van het eerste crematorium. Het aantal crematies in dit crematorium is beperkt tot 3.065 crematies per jaar. Die capaciteit wordt dit jaar al bereikt. Binnenkort wordt bij de milieuadministratie een aanvraag ingediend om het maximum te verhogen tot 3.370 crematies.  De buurtbewoners

Meer...

varu banner3