AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Nieuws

De Dood in Kinderschoenen

Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning. Ze vormen versteende brailletekens aan de hand waarvan een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid en rouw kan afgelezen worden. Gesacraliseerd en verwaarloosd, veronachtzaamd door onderzoekers en gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de funeraire en maatschappelijke geschiedenis een

Meer...

Begrafenisondernemer haalt kist in huis

Een begrafenisondernemer in spe ging wel erg voortvarend te werk in Alsemberg. Hij bewaarde de doodskist van zijn eerste uitvaart bij hem thuis in de garage. De man is nog volop bezig een eigen zaak op te starten, hij is in bezit van de nodige diploma’s en attesten, maar een eigen funerarium heeft hij niet. De bouwaanvraag is ingediend, maar nog niet goedgekeurd. Op vraag van een familie beloofde hij al wel een uitvaart te verzorgen van een 91-jarige vrouw. Hij bracht de kist eerst naar

Meer...

Gemeente blundert drie keer

Een alerte begrafenisondernemer heeft kunnen voorkomen dat voor de derde keer een kist verkeerd begraven werd op het kerkhof van Meise. In een half jaar tijd blunderde de gemeente al drie keer: pijnlijk voor de nabestaanden. De begrafenisondernemer merkte dat de put op een verkeerd perceel was uitgegraven: op een concessie van vijftien jaar in plaats van vijftig jaar. De fout werd meteen rechtgezet, maar de teraardebestelling moest wel even worden uitgesteld. Een andere fout was het verwisselen

Meer...

Prijsverschillen voor uitvaart

Het VRT-programma Volt heeft grote prijsverschillen gevonden bij de Vlaamse begrafenisondernemers. Voor eenzelfde uitvaartpakket werd tussen 2.900 en 5.100 euro gevraagd. Een medewerker van het programma ging undercover en filmde de besprekingen. Afgelopen woensdagavond werd het resultaat uitgezonden. De Vlaamse beroepsvereniging van uitvaartondernemers, Varu, vraagt zich af waarom deze geheimzinnigheid nodig was. Iedere begrafenisondernemer legt graag uit waarom hij of zij dergelijke prijzen

Meer...

Meer woorddiensten in Brugge

Het bisdom Brugge heeft een nieuwe richtlijn goedgekeurd voor de uitvaartliturgie. Parochiefederaties met weinig priesters en veel uitvaarten mogen voortaan als regel gewone woord- en gebedsdiensten organiseren. Het grote voordeel is dat hierbij ook diaken en leken kunnen voorgaan. Het gaat om middelgrote federaties - 3 à 4 parochies, 10.000 à 15.000 inwoners, meer dan 80 uitvaarten per jaar - met één pastoor. De regeling kan ook worden toegepast in grote federaties

Meer...

varu banner3