AAAContactRSS

corona direct

Nieuws

Toneelspel op kerkhof

Van 28 mei tot en met 5 juni loopt de Europese week van de begraafplaatsen. Lommel is gastheer voor de uitvoerende organisatie ASCE, waarbij zo’n 130 Europese begraafplaatsen in meer dan 20 landen zijn aangesloten. In ons land nemen 30 gemeenten en organisaties deel aan het initiatief. Ze organiseren allerlei activiteiten. Rondleidingen, lezingen, wandelingen, exposities en dvd-voorstellingen. Als gastheer organiseert Lommel op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei om 14 uur een toneelstuk op

Meer...

Extra grafkelders in Eeklo

De vraag naar grafkelders op de begraafplaats Eeklo-centrum blijft. De grafkelders die drie jaar geleden zijn aangelegd, raken tegen het einde van dit jaar volzet. Daarom heeft de gemeente beslist om nieuwe grafkelders te voorzien. Het gaat om twee blokken van 38 tweepersoonskelders. De kostprijs is geraamd op 60.500 euro. Deze kosten worden op korte termijn terugverdiend via de retributie die moet worden betaald voor de 50-jarige grafconcessies.

Meer...

Behoeftigen begraven in woonplaats

Behoeftigen die overlijden in het Brussels gewest worden voortaan begraven in hun woonplaats en niet langer in de gemeente waar ze overlijden. Tenzij geen woonplaats bekend is. Het Brussels parlement heeft hiervoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Voordien betaalde de gemeente waar de behoeftige overleed altijd de kosten van de begrafenis. Nu wordt dat de gemeente waar de overledene ingeschreven is in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister. De reden voor de wetswijziging is dat de autoriteiten

Meer...

Dela googelt met Varu-leden

Dela googelt opnieuw met de namen van onafhankelijke begrafenisondernemers op internet. Wie zoekt op verschillende namen van Varu-leden ziet een advertentie van Google verschijnen. Wie op deze advertentie klikt, komt niet op de website van de begrafenisondernemer terecht, maar op de website van Dela. De begrafenisondernemer in kwestie wordt uiteraard niet op deze website vermeld. Varu beschouwt dit als pure misleiding van de consument. Onderzocht wordt welke stappen hiertegen kunnen worden ondernomen

Meer...

Infobijeenkomst voor ruiming graven

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor de ruiming van 400 graven op het kerkhof van Moerzeke. Deze zal in juni plaatsvinden. De schepen van begraafplaatsen wil zo extra aandacht besteden aan de nabestaanden. Het plaatsen van een bordje voor een gaf, leidt maar tot verwarring, zo is de ervaring. Op de infovergadering krijgen de mensen te horen wat ze kunnen doen om het graf te behouden. Pas na deze bijeenkomst worden de bordjes geplaatst. De families hebben dan nog een jaar de tijd

Meer...

varu banner3