AAAContactRSS

corona direct

Veelgestelde vragen

 1. Heeft u een vraag?
 2. Wat is een uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging?
 3. Wat is een mortuarium?
 4. Wat is een wilsbeschikking?
 5. Wat is een funerarium?
 6. Wanneer heb ik een uitvaartverzekering nodig?
 7. Wat is duurder: cremeren of begraven?
 8. Wat is een crematiekist?
 9. Wat is een gebedsdienst?
 10. Wat is een columbarium?
 11. Wat is een urnenveld?
 12. Wat is een concessie?
 13. Wat is bruikleen?
 14. Wat is niet-geconcedeerde of volle grond?
 15. Kan een urne zonder concessie worden bijgezet?
 16. Wat zijn retributies?
 17. Wat is een ossuarium?
 18. Kost een uitvaart straks echt 22.000 euro?
 19. Mag orgaandonor worden vermeld in overlijdensberichten?
 20. Wat zijn de alternatieven voor een doodskist?
 21. Heb ik een bewijs nodig voor het bijwonen van de uitvaart voor klein verlet?
 22. Waar kan ik een opleiding tot begrafenisondernemer volgen?
 23. Wie begunstig ik voor mijn levensverzekering: wettelijke erfgenamen of de nalatenschap?
 24. Welke mortuariumkosten mogen op de ziekenhuisfactuur?
 25. Wat is het verschil tussen een uitvaartcontract en een wilsbeschikking?
 26. Mag een begrafenisondernemer familieleden die willen komen groeten weigeren?

Heeft u een vraag?

Heeft u een algemene vraag over plechtigheden, begraven, verzekeringen, uitvaartvoorzorg, of iets anders dat met uitvaarten te maken heeft? U wilt het antwoord op deze vraag ook graag op deze website terug zien? Stuur een e-mail met uw vraag naar: info@allesoveruitvaart.be. Uw vraag wordt voorgelegd aan het Varu-bestuur. Het Varu-bestuur waakt over de inhoud van deze site en bepaalt dus of uw vraag en het antwoord ook effectief geplaatst worden.

Wat is een uitvaartplechtigheid volgens de neutraal filosofische overtuiging?

Bij het invullen van de laatste wilsbeschikking kan u kiezen tussen soorten erediensten. Het lijstje bevat de verschillende erkende godsdiensten en de erkende vrijzinnige levensbeschouwing. Wie een uitvaartplechtigheid wil waarin niet wordt verwezen naar religie of levensbeschouwing kan kiezen voor de 'neutraal filosofische overtuiging'.

Wat is een mortuarium?

Het mortuarium wordt net als een funerarium gebruikt voor het bewaren of opbaren van overledenen. Deze term wordt echter meer en meer gekoppeld aan de faciliteiten van ziekenhuizen, zorginstellingen en gerechtsdiensten. De openingstijden van een mortuarium zijn dan ook vaak gelinkt aan die van de instellingen.

Wat is een wilsbeschikking?

Er is veel verwarring rond het begrip wilsbeschikking. Het wordt dan ook gebruikt voor testamenten, euthanasie en uitvaarten. De uitvaartverzorger zal met u een wilsbeschikking opstellen als een draaiboek voor uw uitvaart. Al uw wensen rond begraven, cremeren, rituelen en plechtigheden worden hierin tot in detail opgenomen.

Zie ook het dossier op deze site over wilsbeschikkingen.

 

Wat is een funerarium?

Het funerarium is de ruimte waarin de familie een laatste groet kan brengen aan de overledene. Veel begrafenisondernemers hebben een eigen funerarium, waar de familie geheel volgens eigen wensen terechtkan. Vaak 24 uur op 24 en zeven dagen per week. De familie kan kiezen voor opbaring of bewaring in een gekoelde ruimte.

Wanneer heb ik een uitvaartverzekering nodig?

Uitvaarten kosten geld. Enkele duizenden euro’s voor een sobere begrafenis is gebruikelijk. Wie dat geld niet heeft, kan zelf sparen of ‘sparen’ via een uitvaartverzekering. Een verzekering heeft als voordeel dat het kapitaal beschermd is en alleen wordt gebruikt voor uw uitvaart. De uitvaartverzorger adviseert u gratis welke verzekering en welke premie het beste bij u past. De Varu heeft om de kwaliteit te garanderen een kwaliteitslabel voor uitvaartverzekeringen in het leven geroepen. Met het Varu-label zit u altijd goed.

Zie ook het dossier over uitvaartverzekeringen op deze website.

 

Wat is duurder: cremeren of begraven?

De veronderstelling dat cremeren altijd goedkoper is dan begraven gaat niet op. Cremeren kan wel degelijk duurder uitvallen dan begraven omdat er administratieve en logistieke kosten bijkomen. Laat u dus goed informeren door uw uitvaartverzorger.

Wat is een crematiekist?

Een crematiekist bestaat niet in België. Elke doodskist die hier wordt verkocht, is geschikt voor crematie. Ze voldoen aan alle milieu-eisen en worden geaccepteerd door elk crematorium.

Wat is een gebedsdienst?

Het grote gebrek aan priesters leidt ertoe dat in steeds meer parochies uitvaarten niet meer automatisch voorafgegaan worden door een eucharistieviering. Een uitvaart waarin een leek voorgaat, een diaken of gebedsleider, is een gebedsdienst. Bij zo’n begrafenis zonder mis is er meer ruimte voor tekst en muziek.

In deze gids van het bisdom Antwerpen vindt u heel wat uitleg over dit thema.

Gelovig afscheid vieren.pdf

Wat is een columbarium?

Een columbarium is een muur met nissen voor het bewaren van één of meerdere urnen. De nissen zijn meestal gesloten. Er kunnen gedenkplaatjes of naamplaatjes worden bevestigd en er is vaak ruimte voor een bloementuil. Bijna elke begraafplaats in Vlaanderen heeft vandaag één of meerder columbaria. De gemeentes geven concessies uit voor een nis in het columbarium.

Wat is een urnenveld?

Een urnenveld is eigenlijk een begraafplaats voor urnen. Een veld dus met graven voor urnen. Elk graf kan één of meerdere urnen bevatten. Er kunnen gedenkplaten of naamplaatjes bij de graven worden gezet. Ook voor een urnenveld kan een concessie worden genomen bij de gemeente.

Wat is een concessie?

Een concessie is eigenlijk een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of een stukje muur in het columbarium. Tegen betaling reserveer je bij de dienst burgerzaken van de gemeente een vaste plek voor een graf of urne voor 20 jaar of langer. De kosten hangen af van de duur en de ruimte die nodig is. Een concessie is niet verplicht.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden? Ga naar de pagina's over uitvaartzorg.

Wat is bruikleen?

Steeds meer steden en gemeenten gaan over tot het in bruikleen geven van oude grafmonumenten. Daar zitten absolute pareltjes bij, maar ze zijn meestal niet in goede staat. De gemeente vraagt de nieuwe huurders niet alleen geld voor een concessie, maar ook om het graf op te knappen. De kosten hiervan kunnen flink oplopen, maar daar staat wel een laatste rustplaats in een uniek monument tegenover.

Wat is niet-geconcedeerde of volle grond?

Wie niet wil of kan betalen voor een concessie, wordt begraven in niet-geconcedeerde of volle grond op de begraafplaats. Deze laatste rustplaats is gratis, maar na tien jaar kan de gemeente het graf wel ruimen. Op dat moment alsnog een concessie nemen, is altijd mogelijk. Maar de kosten van het opgraven en herbegraven zijn dan wel voor eigen rekening.

Kan een urne zonder concessie worden bijgezet?

Ook het bijzetten van een urne in een columbarium of urnenveld kan zonder concessie. Na tien jaar wordt de urne verwijderd. De asse wordt uitgestrooid of gaat naar het ossuarium. Een concessie nemen na afloop van die tien jaar is altijd mogelijk. De urne alsnog mee naar huis nemen kan ook via een schriftelijk verzoek.

Meer weten over de mogelijkheden? Ga naar de pagina's over uitvaartzorg.

 

Wat zijn retributies?

Retributie is ambtenarentaal voor tarief. Er zijn retributies op begraving, asverstrooiing, bijzetting in het columbarium, afdekstenen, concessies, etcetera. Eigenlijk betaalt u gewoon een bepaalde prijs voor diensten van de gemeenten.

Wat is een ossuarium?

Een ossuarium is een knekelput of knekelhuisje. Hierin worden beenderen of asse bewaard na het ontruimen van graven of urnenvelden en –nissen. De gemeente gaat over tot het opgraven van de resten als de concessie is verlopen en niet meer wordt verlengd. Vaak wordt bij een ossuarium een gedenkzuil of –monument gezet.

Kost een uitvaart straks echt 22.000 euro?

Een Nederlandse verzekeraar wil de Vlamingen ongerust maken met een radiospotje. Daarin wordt gesteld dat een uitvaart in 2040 maar liefst 22.000 euro zal kosten. Klopt dit bedrag? We maken de rekensom.

* Twintig jaar geleden kostte een uitvaart omgerekend 2.000 euro

* Vandaag wordt voor deze uitvaart 3.500 euro betaald

* Als we deze evolutie doortrekken naar 2040 dan kost dezelfde uitvaart 5.750 euro. Tellen we er nog wat onverwachte prijsverhogingen bij op, dan kan het bedrag oplopen tot 7.250 euro.

* Dat is nog altijd 14.750 euro minder dan wordt beweerd in het radiospotje.

Wilt u weten wat een uitvaart echt kost, vraag dan gratis advies aan de onafhankelijke begrafenisondernemers. U vindt ze in de adressenlijst op deze website.

 

Mag orgaandonor worden vermeld in overlijdensberichten?

Een overlijdensbericht is geen officieel document. De familie bepaalt wat er in een overlijdensbericht komt te staan. De vermelding 'orgaandonor' kan dus worden opgenomen.

Wat zijn de alternatieven voor een doodskist?

Een rieten mand, een draagbaar, etc. zijn in Nederland toegestaan als alternatief voor een doodskist. In België is het enige wettelijke alternatief de lijkwade, dit volgens de geloofsovertuiging.

Heb ik een bewijs nodig voor het bijwonen van de uitvaart voor klein verlet?

Een werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, voor familiegebeurtenissen. De werkgever moet hiervan liefst vooraf worden verwittigd. Bij het overlijden van een nabestaande mag een werkgever niet vragen om een bewijs van deelname aan de uitvaartplechtigheid. De verklaring van overlijden van de ambtenaar van burgerlijke stand kan als afdoende bewijs worden beschouwd. Sommige begrafenisondernemers en gemeentelijke administraties leveren attesten of aanvullende verklaringen af van aanwezigheid op begrafenissen, maar die zijn dus niet noodzakelijk voor het bekomen van klein verlet. Er bestaat geen officieel document dat gebruikt kan worden als aanwezigheidsbewijs. Het gezond verstand van de werkgever zou in principe een akte van overlijden of een rouwbrief aanvaarden.
De regelgeving staat uitgewerkt in: Attesten van aanwezigheid op begrafenissen - omzendbrief van 1 september 1994 - B.S. 22.9.1994

Waar kan ik een opleiding tot begrafenisondernemer volgen?

Het instituut Syntra biedt een door de overheid erkende opleiding aan tot begrafenisondernemer. Deze tweejarige opleiding bestaat uit verschillende modules. De Vlaamse beroepsvereniging voor uitvaartondernemers (Varu) is nauw bij deze opleiding betrokken. Varu helpt mee met de inhoud van de cursus, de keuze van lesgevers en de praktijkervaring. Na deze opleiding kan u zich vestigen als begrafenisondernemer.

Lees er hier meer over: http://www.syntrawest.be/opleidingen/dienstverlening/funeraire_beroepen/begrafenisondernemer.html

 

Wie begunstig ik voor mijn levensverzekering: wettelijke erfgenamen of de nalatenschap?

De regels voor de verdeling van het overlijdenskapitaal veranderen vanaf maart 2014. De gevolgen van de wijziging zijn ingrijpend, vooral voor nieuw samengestelde gezinnen. Check dus uw contracten nu!

Tot nu toe werd een testament bij de verdeling van een verzekeringskapitaal genegeerd, wat tot veel discussies leidde. Nu wil de wetgever de regelingen via levensverzekeringen en via testamenten beter op elkaar afstemmen. Maakte de verzekeringsnemer na het afsluiten van het verzekeringscontract een testament op, dan wordt daar voortaan rekening mee gehouden.
Heeft u uw levensverzekering na 5 maart 2012 afgesloten? Dan gelden de nieuwe regels al. De verdeling van het overlijdenskapitaal gebeurt dan op dezelfde manier als de nalatenschap.
Heeft u de begunstigde met naam en toenaam vermeld in het contract, dan verandert er niets. Ook als u de begunstigden opneemt onder de term ‘mijn kinderen’ of ‘mijn ouders’. Heeft u als begunstigde alleen de ‘wettelijke erfgenamen’ vermeldt, dan moet u wel even opletten.
Volgens de oude spelregels wordt het verzekerde kapitaal bij gelijke delen onder de wettelijke erfgenamen verdeeld. Volgens de nieuwe regels wordt het verzekerde kapitaal verdeeld volgens de regels van de nalatenschap.

De praktijk
Niets aan de hand denkt u? Bekijk dit voorbeeld dan maar even. Hilde is getrouwd met Piet. Samen hebben ze twee dochters, Sarah en Emma. Hilde heeft via een levensverzekering een kapitaal van 15.000 euro verzekerd. In dat contract duidt Hilde 'de wettelijke erfgenamen' als begunstigde aan. Volgens de oude regels krijgen Piet, Sarah en Emma elk een derde van het uitgekeerde bedrag (5.000 euro). Volgens de nieuwe regels zal de verdeling gebeuren als een nalatenschap. In het geval van Hilde betekent dat dat de twee dochters elk de helft of elk 7.500 euro toekomt. Echtgenoot Piet krijgt het vruchtgebruik over het verzekerde kapitaal. In principe heeft Piet dan alleen nog recht op de rente op 15.000 euro.
U kan dit voorkomen door de begunstigingsclausule in uw contract te wijzigen. U dient hierbij aan te geven dat de wettelijke erfgenamen ook geïnterpreteerd moeten blijven worden als wettelijke erfgenamen.

Nieuw samengesteld gezin
Voor nieuw samengestelde gezinnen is het sowieso raadzaam om het contract te bekijken. We blijven even bij de levensloop van Hilde. Zij is ondertussen gescheiden van Piet en woont feitelijk samen met haar nieuwe partner Marc. Ze wonen samen, dus Marc is geen wettige erfgenaam. Hilde stelt een testament op waarbij ze haar bezittingen gedeeltelijk nalaat aan Marc. Haar levensverzekering is ze eigenlijk al vergeten, maar de verzekeraar houdt voortaan rekening met het testament. Bij overlijden krijgen haar twee dochters en Marc een deel van het verzekerde kapitaal. Zo blijft Marc niet met lege handen achter.
Maar wat als Hilde wettelijk samenwoont met Marc? Dan krijgt hij niets. Marc is dan wel een wettelijke erfgenaam, maar hij krijgt geen kapitaal uitgekeerd. Hij krijgt zelfs geen vruchtgebruik over het kapitaal. Als Hilde dat anders wil, dan moet ze toch een testament opstellen en bijkomende voorzieningen voor Marc treffen.
Het loont dus zeker de moeite om uw contracten te bekijken. U kan de begunstigde van uw levensverzekeringen altijd veranderen, meestal kost dat niets. Contacteer dus uw verzekeringsagent.

 

Welke mortuariumkosten mogen op de ziekenhuisfactuur?

Laat u niet verrassen door extra mortuariumkosten op de ziekenhuisfactuur. Het ziekenhuis mag niet zomaar alle kosten aanrekenen. Een ziekenhuis is verplicht om een lichaam 24 uur na overlijden te bewaren en om aangifte te doen van het overlijden bij de gemeente. De kosten hiervoor mogen niet worden aangerekend aan de nabestaanden. Andere diensten, zoals het langer bewaren op opbaren van het lichaam, het toelaten van bezoek, het zorgen voor bloemen of het inrichten van een rouwkapel, enzovoorts zijn extra’s. Deze komen dus wel op de uiteindelijke ziekenhuisfactuur. Normaal ontfermt de begrafenisondernemer zich over dergelijke extra’s. Het ziekenhuis mag de extra mortuariumkosten alleen aanrekenen als de nabestaanden uitdrukkelijk om deze extra diensten hebben gevraagd. Een lijst van deze diensten (en de kosten hiervan) zou bij het opnameformulier van het ziekenhuis moeten worden gevoegd bij aankomst in het ziekenhuis. Heeft u bepaalde diensten niet gevraagd en worden ze toch aangerekend, dan is het beste dat u uw ziekenfonds hierover informeert. Diensten die niet specifiek zijn aangevraagd, moeten namelijk ook niet betaald worden.

Wat is het verschil tussen een uitvaartcontract en een wilsbeschikking?

Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Sinds 2013 bevat de wilsbeschikking ook de vermelding of er een uitvaartcontract is. Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een uitvaartcontract is dus niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering betaalt de uitvaart, maar regelt de uitvaart niet. Dat mag een verzekeraar wettelijk ook niet. Een uitvaartcontract geeft wel veel meer details over de inhoud van de afscheidsplechtigheid, het soort kist, de koffietafel, de bidprentjes, de kosten en de betaling dan een wilsbeschikking.

Mag een begrafenisondernemer familieleden die willen komen groeten weigeren?

Het komt voor dat conflicten in families zo groot zijn dat zelfs een laatste afscheid niet wordt gegund. De begrafenisondernemer kan hier niets aan doen, hij of zij is immers niet verantwoordelijk voor het ontstaan van deze problemen. Maar.... de begrafenisondernemer is wel degene die opdracht krijgt van de familie om bepaalde personen niet toe te laten in de groetkamer.
Juridisch gezien is de begrafenisondernemer ook niet verplicht om iedereen toe te laten. De begrafenisondernemer voert de instructies uit van de opdrachtgever. Tot deze instructies kunnen behoren: het niet toelaten van bepaalde personen bij de overledene. De opdrachtgever laat deze instructies best op papier of op mail zetten, dan is dat direct duidelijk voor alle betrokkenen. De begrafenisondernemer zal dit ook vragen, zodat hij of zij kan uitleggen aan de nabestaande – en eventueel nog per mail bevestigen - waarom de toegang tot de groetkamer wordt geweigerd. Het is immers niet zijn of haar beslissing, maar die van de opdrachtgever. Nabestaanden die alsnog willen groeten, kunnen met deze uitleg een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om een toelating te bekomen.

varu banner3