AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Uitvaartzorg

Voor

 

Bij een overlijden is er zo weinig tijd om weloverwogen beslissingen te nemen. Op de eerste dag worden de nabestaanden al met hartverscheurende keuzes geconfronteerd. Leg dus zelf uw wensen voor uw uitvaart op voorhand vast, dat geeft uw dierbaren de rust en de zekerheid dat ze het goede doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw allerlaatste reis vast te leggen. Een brief aan een familielid of de notaris, een overeenkomst met de uitvaartverzorger, een uitvaartverzekering, of een wilsbeschikking. Voor zo’n wilsbeschikking bestaat een apart formulier dat u kunt opvragen bij de uitvaartverzorger of bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u woont. 

1.001 wensen

Historische voorkeuren

Begraven?

Cremeren

De kosten

Wat nog vooraf regelen?

 

 

Tijdens

 

Bij een overlijden thuis of elders is het altijd een arts die officieel het overlijden moet vaststellen. De nabestaanden moeten dus erop toezien dat er een arts is verwittigd. Als dat niet gebeurd is, kunnen ze dat beter alsnog zelf doen. De arts moet immers een officieel overlijdensattest invullen. De familie neemt ook liefst direct contact op met de uitvaartverzorger die alles verder zal coördineren. Ziekenhuizen, rusthuizen, politiediensten en andere openbare instanties laten vaak uitschijnen dat er al een samenwerking of overeenkomst bestaat met een uitvaartondernemer, maar daar hoeft u zich niets van aan te trekken. Kies altijd zelf de uitvaartverzorger, laat u zich niemand aanpraten. Teken ook niets voor u contact met uw eigen uitvaartondernemer heeft gehad.

Het uitvaartcentrum

Repatriëring

Rouwbrieven

Welke plechtigheid?

Ceremoniemeester

 

rozenopkist

 

 

 

 

Na

 

Het verlies van een dierbare kan heftige emotionele en lichamelijke reacties oproepen. Het ontbreken van gevoelens is echter even normaal. Volgens de omgeving, of het nu om hulpverleners of allerhande literatuur gaat, moet een rouwproces uit verschillende fasen bestaan.

Uit de praktijk blijkt dat ‘normale rouw’ helemaal niet bestaat en eigenlijk is dat maar goed ook. Niemand kan immers voor een ander bepalen welke gevoelens gepast zijn. Dit betekent echter niet dat rouwen nooit problematisch is.
De samenleving verwacht namelijk al snel dat u zowel het verdriet als het leven van alledag aankan. Zo eenvoudig is dat niet. Een luisterend oor, herkenning en ondersteuning van familie en vrienden kunnen een duwtje in de goede richting geven. Krijgt u weinig gehoor in uw directe omgeving, en helaas is dat vandaag de dag meer en meer het geval, kijk dan of er een lotgenotengroep of vrijwilligersgroep in uw gemeente is. U vindt ze via www.rouwzorgvlaanderen.be. Wie zijn rouw als te langdurig ervaart, of zich geen raad weet met de intensiteit van zijn gevoelens doet er goed aan om hulp te zoeken. Praat erover met uw huisarts, hij kan u doorverwijzen naar een professionele hulpverlener.

De Vlaming Guillaume Van der Stichelen heeft bij het verlies van zijn 21-jarige zoon zijn persoonlijke ervaringen gedeeld met de krant De Standaard. Zijn getuigenis leest u hier: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6K39TJGS

Snel regelen

Na enkele weken

 

 

varu banner3