AAAContactRSS

corona direct

Adressengids

Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (Varu)

Sector:

Beroepsverenigingen

Adres:

Koolskampstraat 5a
8810 Lichtervelde

Telefoon:

051 72 54 49

Fax:

051 72 63 24

E-mail:

wvlaanderen@varu.be

Website:

www.varu.be

logo varuDe Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen verenigt meer dan 200 onafhankelijke begrafenisondernemers in Vlaanderen. Het doel van de Vlaamse Autonome Raad voor en van het Uitvaartwezen is tweeledig. Beide delen zijn even belangrijk.

Als eerste deel omschrijven we het doel van de vereniging met betrekking tot de beroepsbelangen van het uitvaartwezen in het algemeen, en van de uitvaartondernemers in het bijzonder. Evengoed had dit deel als tweede kunnen worden omschreven. Voornoemde belangen worden uitgebouwd in de mate van het mogelijke en gepromoveerd om de beste en kwalitatief meest hoogstaande dienstverlening te kunnen waarborgen aan de getroffen families en overheden.

Het tweede deel is het vaststellen, toetsen en handhaven van kwaliteitsrichtlijnen voor de uitvaartverzorging. Dit zal de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen verwezenlijken door het opstellen van kwaliteitsnormen, het voorstellen van richtlijnen aan de op het gebied van de uitvaartzorg werkzame ondernemingen en instanties, het geven van voorlichting en informatie omtrent uitvaartverzorging, begrafenis of crematie.

Idee achter VARU
De Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen is ontstaan uit de idee dat de uitvaartsector dreigt voorbij te gaan aan haar essentie. Als uitvaartondernemer is de essentie van je beroep om een leidende hand aan te bieden aan diegenen die een beroep doen op jouw beroepskennis en ervaring. Een leidende hand, of begeleidende hand. Dit wil niet zeggen alles van de families overnemen en zelf regelen naar goeddunken. Het is in de eerste plaats luisteren naar wat de wensen zijn en deze wensen trachten om te zetten in de uitvaart die voldoet aan de verwachtingen van de overledene en/of familieleden zonder hierdoor regels te overtreden. Regels die niet altijd blijk geven van inzicht en tijdsgeest maar waaraan men nu eenmaal gebonden is.

Het commerciële aspect is in elke onderneming belangrijk maar het mag nooit de bovenhand krijgen, het bestaansrecht van de uitvaartondernemer verkrijgt hij door mensen daadwerkelijk te helpen in de volle betekenis van het woord. Bewuste uitvaartondernemers zien VARU als een antwoord op de mede door sommige uitvaartvernieuwers geuite kritieken tegen de gang van zaken in de wereld van uitvaartbedrijven. Getracht werd om de belangrijkste kritieken tegenover de uitvaartwereld weg te nemen en dit heeft geleid tot het volgen van richtlijnen bij elke uitvaart door de aangesloten leden van de Raad.

Terug
West-Vlaanderen
varu banner3